‘Van stopcontact naar het oog van de klant’

Zo omschrijft Marnix van Twist, managing director bij Cleary BV uit Nuenen, hoe het proces rondom succesvolle integratie van ledverlichting in een interieur doorlopen moet worden.  Van Twist: “De juiste oplossing komt voort uit een traject dat samen met de klant wordt aangegaan, waarbij ieder detail belangrijk is. Dat zoiets verder gaat dan slechts het bij elkaar zoeken van een aantal componenten, moge duidelijk zijn.”

Voor Cleary begint het vormgeven van de door de klant gewenste oplossing met een gesprek aan tafel met de klant, waarbij er eerst gevraagd wordt wat het beoogde effect is van de led-integratie. “Ledverlichting is onderdeel van de beleving geworden van een interieur. Componenten verdwijnen in interieurdelen, aan het oog van de kijker onttrokken. Steeds vaker wordt er gevraagd om met dynamische oplossingen te komen”, vervolgt Van Twist zijn verhaal. “Ledverlichting moet dan programmeerbaar zijn en adaptief kunnen worden ingezet. Denk aan het kunnen veranderen van een sfeerbeeld met led, bijvoorbeeld bij seizoenswisselingen of actuele thema’s die op dat moment spelen.”

Cleary BV
Adaptieve ledverlichting voor een tennisclub

Alles begint bij de juiste voeding
Bij Cleary begint een succesvolle integratie van led inderdaad bij het stopcontact. De juiste voeding is allesbepalend voor wat er zich daarna in de keten afspeelt: “De voeding moet van een goede kwaliteit zijn en de juiste specificaties hebben. Slechte voedingen kunnen knipperende ledverlichting tot gevolg hebben en interferentie veroorzaken met andere apparatuur, zoals beeldschermen en geluidsinstallaties.”

In control of out of control?
Een ander belangrijk station in het proces is het kiezen van de juiste ledcontrollers. “Een slechte kwaliteit controller met de verkeerde specificaties kan allerlei effecten geven, die men niet wil. Zeer onwenselijk, zeker wanneer de ledbeleving in een interieur onderdeel is van de corporate branding. Wanneer wij afspreken dat bijvoorbeeld de kleur van de verlichting beantwoordt aan de wens om deze binnen de corporate identity te laten passen, dan mag er onderling geen kleurverschil optreden tussen de verschillende verlichte elementen”, aldus Van Twist.

Naast het belang van goede led-units, zijn er dus veel randzaken die net zoveel aandacht nodig hebben. “Zo wordt het belang van koeling wel eens onderschat. Om die reden leveren we graag onze led-units aan inclusief de metalen delen die voor de koeling moeten zorgen, om te voorkomen dat een led-unit op foutieve wijze wordt geïnstalleerd.”

Cleary BV
Met de juiste verlichting worden de geëtaleerde producten onderdeel van de omgeving.

Het recept voor succes is een optelsom van details
Voor Cleary is het belangrijk hoe de klant de verlichting ervaart. “We kunnen nog zo goed bezig zijn met ons deel, het leveren van de led-oplossing zelf, maar uiteindelijk is het de combinatie van toegepaste materialen en de manier waarop deze in het interieur toegepast worden, die maakt dat er een echte ‘experience’ ontstaat. Overleg met de interieurbouwer levert de beste resultaten op. We kijken dan samen naar de materiaalkeuze, denk dan bijvoorbeeld aan de optische eigenschappen van die materialen. Deze bepalen mede de lichtdistributie. Het hele recept voor succes is een optelsom van details”, schetst Van Twist.

Cleary BV
Een consistent lichtbeeld is van cruciaal belang voor de totaalbeleving van het interieur.

De kabel is de ruggengraat van het systeem
Tot besluit noemt Van Twist de grote rol die de juiste bekabeling speelt. “Door de toename van digitalisering binnen led-verlichtingsplannen, kunnen steeds meer ‘on demand effecten’ gerealiseerd worden. In combinatie met camera’s en sensoren kan ledverlichting interactief worden toegepast. Deze ontwikkelingen vragen echter steeds meer van de bekabeling, die betrouwbaar moet zijn om de  doorgifte van data optimaal te verzorgen. Doe je dit goed, dan geef je maatwerk daarmee een totaal nieuwe dimensie.”    

Tekst: Jan Mol  Beeld: Cleary BV